Entradas

TRABALLO DA MATERIA EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA.

ADVENTO PARA NENOS.

TORNEO DE BALONMÁN. 17 e 24 DE NOVEMBRO.

O S.C. de Placeres, Finalista de "Un Juguete, una Ilusión"

Lengua

Análisis morfológico de las palabras. Práctica.